Du er her:

UDBYGNINGSPLAN


Udbygning af fjernvarmenettetPå grund af Energistyrelsens nye forudsætninger for beregninger af samfundsøkonomien, er det ikke længere samfundsøkonomisk fordelagtigt at gennemføre udbygningsplanen for fjernvarmeudbygning på nuværende tidspunkt. Derfor er udbygningsplanen sat i bero på ubestemt tid.

 

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S har de seneste par år arbejdet på mulighederne for udbygning af fjernvarmenettet. Det eksisterende fjernvarmenet dækker for tiden kun de store ejendomme nord for motorvejen. TÅRNBYFORSYNING Varme A/S ønsker at krydse motorvejen og etablere fjernvarmeforsyning for primært de store ejendomme syd for motorvejen. Samtidig ønsker selskabet at give rækkehusene langs de eksisterende fjernvarmenet mulighed for tilslutning til fjernvarmeforsyningen. Såfremt en grundejeforenning ønsker tilslutning til fjenrvarmeforsyningen, er det vigtigt at spørgsmålet bliver taget op i grundejerforenningens fælles møder, så de enkelte ejere kan tager stilling til ændring af forsyningsform. Det er dyrt at etablere fjernvarmeledninger. Derfor er det vigtigt for selskabet, at der er flere og helst 40 % af ejerne langs en fjernvarmeledning, der ønsker at få fjernvarme. 

 

Undersøgelsesresultaterne er sammenfattet i rapporten - Udbygningsplan, fase 2, hvor der er udvalgt de områder, hvor konverteringen fra naturgas til fjernvarme har en positiv samfundsøkonomisk gevinst. er er udarbejdet et projektforslag, hvor der er redegjort for den samfundsøkonokiske analyser ved konvertering til fjernvarme i forhold til naturgasforsyning og varmepumper. Projektforslaget blev behandlet ved Tårnby Kommunalbestyrelses møde den 24. november 2015, der besluttede at projektforslaget skulle sendes til høring hos de berørte parer inden den endelige behandling. 

Du har mulighed for at læse projektforslaget ved at klikke linket her og dawnloade PDF dokumentet: Projektforslag for udbygning af fjernvarmenettet i Tårnby Kommune.

De områder, som er omfattet af projektforslaget fremgår af følgende kort:Oversigtskort 

Er du interesseret i at høre mere om TÅRNBYFORSYNING Varme A/S' planer omkring udbygningsplanen kan du kontakte Hasmik Margaryan på telefon 20444750 eller e-mail: ham@taarnbyforsyning.dk