Du er her:

Tilskud til energibesparelser


Tilskud til energibesparelserKontant tilskud til dine boligforbedringer

Skal du i gang med at lave energibesparende forbedringer i din bolig, så kontakt først TÅRNBYFORSYNING Varme A/S, som kan tilbyde et økonomisk tilskud.

Der kan ydes tilskud til energibesparende forbedringer i eksisterende byggeri. Projektet skal på forhånd være godkendt af TÅRNBYFORSYNING, og der skal indgås en aftale inden arbejdet går i gang. Der må ikke være indgået en aftale med en håndværker, være indkøbt materialer og arbejdet må ikke være påbegyndt.

Tilskuddets størrelse beregnes ud fra standardværdier over energibespareler. Det vil sige den årlige energibesparelse, som man f.eks. opnår ved ombygning, isolering, udskiftning af døre og vinduer mv. Du kan bl.a få tilskud til:

 

  • Isolering af tag, vægge og rør
  • Udskiftning af gamle døre og vinduer
  • Nyt ventilationsanlæg og cirkulationspumper
  • Konvertering fra olie- og gasfyr til fjernvarme og varmepumper.  

 

Der ydes tilskud til energibesparelser til enfamilehuse, parcelhuse og rækkehuse m.m.. Beregningen af enerigibesparelserne foretages efter "Standardværdikatalog for energibesparelser".  Her kan man selv indtaste og beregne energibesparelsen under de forskellige kategorier: http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx. Erhvervsejendomme og boligblokke kan også få tilskud til energibesparelser, men her er det vigtigt, at der bliver lavet en beregning af de ønskede besparelser enten af en rådgiver eller en entreprenør.

Prisen for 1 kWt varierer efter markedsprisen. 

Husk, at inden arbejdet med energibesparende tiltag sættes igang, skal der underskrives en kontrakt om overdragelse af energibesparelser til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S. Kontrakten udskives fra samme "Standardværdikatalog for energibesparelser", efter at man har indtastet alle tiltag og beregnet mængden af besparelser. Her er et eksempel på kontrakt til udbetaling af tilskud, hvor man har konverteret oliefyr til fjernvarme: http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/udskrift_standardskabelon.aspx?guid=6b330404-d86a-4d35-93c0-19a997326a07

Tilskud betales for den del af energibesparelser, som opnås det første år efter ændringen. Det vil sige, at der er tale om en engangsbeløb, der udbetales efter at arbejdet er udført og dokumenteret ved at indsende kopier af aftalen med en VVS, entreprenør eller lign., samt kvitteringer for køb af varer og ydelser m.v. til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S, info@taarnbyforsyning.dk. - skriv  "tilskud til energibesparelser og ejendommens adresse " i emnefeltet.

Har du spørgsmål til energibesparelserne, kan du kontakte TÅRNBYFORSYNING Varme A/S på telefon: 32462034 eller e-mail: info@taarnbyforsyning.dk.