Du er her:

Økonomi


ØkonomiTÅRNBYFORSYNING Varme A/S er som aktieselskab omfattet af årsregnskabsloven. Selskabet er også omfattet af sektorlovgivningen omkring varmeforsyning. Selskabernes økonomi skal hvile i sig selv. Der må generelt ikke ske en opsparing i selskabet, men der kan opspares til større planlagte investeringer. Energistyrelsen ved Energitilsynet fører tilsyn med selskaberne, og godkender taksterne.

 

Årsrapporter mm
Regnskaber og generalforsamlingsprotokoller

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2019
Se årsrapport for 2018

 

Se beslutningsprotokol fra ekstraordinær generalforsamling 2018

 

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2017
Se årsrapport for 2016

 

Beslutningsprotokol fra ekstraordinær generalforsamling 2016 i TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2016 - her

Se selskabets årsrapport for 2015 - her

 

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2015 - her

Se selskabets årsrapport for 2014 - her

 

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2014 - her

Se selskabets årsrapport for 2013 - her
Se beslutningsprotokol for ekstraordinær generalforsamling 2014 - her

 

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2013 - her

Se selskabets årsrapport for 2012 - her

Se selskabets budget 2012 - her

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2012 - her
Se selskabets årsrapport for 2011 - her
Se selskabets Budget 2011 - her.

Se selskabets Anlægsbudget 2011 - her.
Se selskabets Årsrapport 2010 - her.