Du er her:

Takster


TaksterOversigt over de samlede takster i 2018

Taksterne er oversendt til Kommunalbestyrelsen endelige godkendelse. Første aconto betaling bliver udarbejdet på grundlag af disse takster. Såfremt der bliver ændringer som følge af kommunalbestyrelsens godkendelse vil det blive justeret på 2. aconto.

 

Samlede takster for vand og spildevand
  2015 2016 2017 2018
Samlet pris incl. moms 42,72
kr./m3

42,70 
kr./m3

49,08 
kr./m3
53,47 
kr./m3

- Spildevand

25,05
kr./m3
26,68
kr./m3
31,54
kr./m3
35,02*
kr./m3

- Vand

17,67
kr./m3

16,02

kr./m3

17,54

kr./m3

18,45

kr./m3

* Trin 1 i trappemodellen. Se yderligere.

 

Taksterne for 2018 er højere end i 2017 pga. udsving i korrektioner i selskabets økonomiske ramme. Se nedenstående. 

 

Selskabet modtager hvert år en økonomisk ramme fra Erhvervsstyrelsen for hvad, der må indregnes i vandprisen. Disse rammer består af følgende forhold:

  • Fremstillingsprisen af vandet - der omfatter udgifter til vandindvinding, vandbehandling  og investeringer i nye ledninger, målere mv. samt reperation af ledningsbrud. Denne del af prisen falder år for år.
  • Korrektioner - hvor rammen justeres i forhold til de tidligere år. F.eks.købsprisen af vand fra HOFOR, der varierer fra år til år.
  • Omfanget af andre indtægter til budgettet.

 

Selskabets bestyrelse har valgt at budgettere med den fulde ramme, for bedst mulig at sikre råderum til investeringer for at begrænse låntagning til investeringer..

 

Gebyr for håndtering af regninger og aflæsninger for eksterne slamsugerfirmaer er udgået og erstattet af en afledningspris på 31,67 kr./m3. eks. momsjf. prisbladet.
Der kan kun afleveres spildevand fra tanke i Tårnby Kommune. Det skal endvidere bemærkes, at spildevand fra Septiktanke og samletanke fra 2014 skal indsamles af TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S.

LinksDu kan læse mere om de samlede for hhv. vand og spildevand:

Vandtakster her

Spildevandstakster her

 

Forsyningssekretariatets afgørelser for de økonomiske rammer for 2018
TÅRNBYFORSYNING Vand A/S
TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S