Du er her:

Takster


TaksterOversigt over de samlede takster.

Taksterne er oversendt til Kommunalbestyrelsen endelige godkendelse. Første aconto betaling bliver udarbejdet på grundlag af disse takster. Såfremt der bliver ændringer som følge af kommunalbestyrelsens godkendelse vil det blive justeret på 2. aconto.

 

Samlede takster for vand og spildevand 2017-2020

  2019 2020 2017 2018
Samlet pris incl. moms 49,73
kr./m3

44,70
kr./m3

49,08 
kr./m3
53,47 
kr./m3

- Spildevand

31,98
kr./m3
27,30
kr./m3
31,54
kr./m3
35,02*
kr./m3

- Vand

17,75
kr./m3

17,40

kr./m3

17,54

kr./m3

18,45

kr./m3

 

* Trin 1 i trappemodellen. Se yderligere.

 

 

Selskabet modtager hvert år en økonomisk ramme fra Erhvervsstyrelsen for hvad, der må indregnes i vandprisen. Disse rammer består af følgende forhold:

  • Fremstillingsprisen af vandet - der omfatter udgifter til vandindvinding, vandbehandling  og investeringer i nye ledninger, målere mv. samt reperation af ledningsbrud. Denne del af prisen falder år for år.
  • Korrektioner - hvor rammen justeres i forhold til de tidligere år. F.eks.købsprisen af vand fra HOFOR, der varierer fra år til år.
  • Omfanget af andre indtægter til budgettet.

 

Selskabets bestyrelse har valgt at budgettere med den fulde ramme, for bedst mulig at sikre råderum til investeringer for at begrænse låntagning til investeringer..

 

For aflæsninger for eksterne slamsugerfirmaer betales en afledningspris på 32,00 kr./m3. eks. moms jf. prisbladet.
Der kan kun afleveres spildevand fra tanke i Tårnby Kommune. Det skal endvidere bemærkes, at spildevand fra Septiktanke og samletanke fra 2014 skal indsamles af TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S.

LinksDu kan læse mere om de samlede for hhv. vand og spildevand:

Vandtakster her

Spildevandstakster her

 

Forsyningssekretariatets afgørelser for de økonomiske rammer for 2019
TÅRNBYFORSYNING Vand A/S
TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S