Du er her:

Renoveringsplan


RenoveringsplanRenovering og udskiftning af gamle vandledninger

En stor del af forsyningsledningerne i Tårnby består af støbejernsledninger, der blev anlagt i perioden 1920-1930. De gamle ledninger – og det gælder specielt de små ledninger fra vejen og ind til huset – kan derfor være fyldt med belægninger, som det er vist på billedet, og de skal derfor udskiftes med nye ledninger i plast.

 

Det er TÅRNBYFORSYNING, der udskifter alle hovedledninger og stikledning i vejareal og frem til ejendommens skel, hvor den private jordledning starter. Fra skel og videre frem til huset er det grundejerne, der skal vedligeholde ledningen, og selv bekoste at få den udskiftet.

 

Som grundejer skal man derfor være forberedt på, at den private jordledning evt. skal udskiftet inden for en kortere årrække. Har man f.eks. problemer med at opretholde et passende vandtryk i huset, så kan det være tegn på, at jordledningen er ved at blive lukket med udfældninger, som vist på billedet.

Renoveringsplanen omfatter de veje, hvor forsyningen påregner at udskifte vandledningerne.Typisk i områder med dårlige trykforhold som følge af gamle jord- og stikledninger.  

 

Du kan finde de veje, hvor forsyningen har planlagt at renover ledninger i 2019   - her -

 

I perioden 2020 - 2024 forventer forsyningen at renovere og udskifte ca. 2 km ledninger pr. år i følgende veje.
Læs mere  - her -