Du er her:

Lukning ved restance


Lukning for vandet ved restance 

Nye regler for lukning af vandet

Den 1. januar 2013 træder et nyt regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S i kraft. Hermed indføres der nogle nye regler, som især vil have betydning for de forbrugere, der ikke betaler deres regning.
Som privat vandværk kan TÅRNBYFORSYNING fremover lukke for vandet, hvis der ikke er betalt anlægsbidrag eller driftsbidrag.

Hvornår kan der lukkes for vandet?
Der kan lukkes hos forbrugere

·         der ikke har betalt deres regning for vandforbrug

·         der ikke har betalt anlægsbidrag til vandværket

·         der har overskredet betalingsfristen

Inden lukningen gennemføres bliver der sendt følgende breve fra vandværket

·         Den halvårlige regning

·         1. rykker

·         2. rykker – med varsel om lukning  

·         Lukkebrev 
 

Lukkeprocedure
Det vil fremgå af 2. rykker, at såfremt det skyldige beløb ikke bliver betalt inden 10 dage, så vil der blive fremsendt et lukkebrev.  
Det vil fremgå at lukkebrevet, hvornår der bliver lukket for vandet.

Genåbning
Genåbning vil først finde sted, når det skyldige beløb plus genåbningsgebyr på 750 kr, påløbne renter og et rykkergebyr på 100 kr – er indbetalt til vandværket.