Du er her:

Takster


TaksterOversigt over de samlede takster.

Taksterne er oversendt til Kommunalbestyrelsen endelige godkendelse. Første aconto betaling bliver udarbejdet på grundlag af disse takster. Såfremt der bliver ændringer som følge af kommunalbestyrelsens godkendelse vil det blive justeret på 2. aconto

 

Samlede takster for vand og spildevand 2017-2020

  2019 2020 2017 2018
Samlet pris incl. moms 49,73
kr./m3

44,70
kr./m3

49,08 
kr./m3
53,47 
kr./m3

- Spildevand

31,98
kr./m3
27,30
kr./m3
31,54
kr./m3
35,02*
kr./m3

- Vand

17,75
kr./m3

17,40

kr./m3

17,54

kr./m3

18,45

kr./m3

* Trin 1 i trappemodellen. Se yderligere.

 

Selskabet modtager hvert år en økonomisk ramme fra Erhvervsstyrelsen for hvad, der må indregnes i vandprisen. Disse rammer består af følgende forhold:

  • Fremstillingsprisen af vandet - der omfatter udgifter til vandindvinding, vandbehandling  og investeringer i nye ledninger, målere mv. samt reperation af ledningsbrud. Denne del af prisen falder år for år.
  • Korrektioner - hvor rammen justeres i forhold til de tidligere år. F.eks.købsprisen af vand fra HOFOR, der varierer fra år til år.
  • Omfanget af andre indtægter til budgettet.

 

Selskabets bestyrelse har valgt at budgettere med den fulde ramme, for bedst mulig at sikre råderum til investeringer for at begrænse låntagning til investeringer..

 

Aflevering af spildevand for eksterne slamsugerfirmaer

33,00 kr/m3 ex moms (41,25 kr/m3 incl moms)
Afregning sker normalt en gang om måneden.
 
Der kan kun afleveres spildevand fra tanke i Tårnby Kommune. Det skal endvidere bemærkes, at spildevand fra Septiktanke og samletanke fra 2014 skal indsamles af TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S.

 

Køb af teknisk vand til slamsugere
8,00 kr/m3 ex moms (10,00 kr/m3 incl moms)
Afregning sker normalt en gang om måneden.

Vandet må kun bruges til spildevandstekniske formål. Seneste analyserapport er ophængt ved udleveringsstedet, eller kan rekvires.

 

 

LinksDu kan læse mere om de samlede takster for hhv. vand og spildevand:

Vandtakster

Spildevandstakster