Du er her:

Tømning af tanke


Tømning af tankeEr din ejendom ikke tilsluttet offentlig kloak, er den omfattet af Tårnby Kommunes tømningsordning. Tømningsordningen er obligatorisk i Tårnby Kommune og gælder for alle ejendomme med en spildevandstank.

 

Tømningsordningen varetages af TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S, som kan kontaktes telefonisk på: 3246 2030 og e-mail: info@taarnbyforsyning.dk. I har mulighed for at bestille tøming af tanke online ved at følge følgende link: online eller telefonisk på: 3246 2030.

Priser for tømning af tanke kan ses her.

Den 1. januar 2014 indførte Tårnby Kommunes et sæt regulativer for tømningsordning for bundfældningstanke og tømningsordning for samletanke. Efter denne dato har tanktejeren pligt til at lade TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S tømme tanken.

Vi har i 2014 uddelt information og en lille køleskabsmagnet ud til haveforeningerne i Tårnby Kommune, så I altid har vores hjemmesideadresse og telefonnummer under hånden, når I skal bestille tømningen.

Såfremt du ikke kan finde folderen ved din have, kan du sende en e- mail til lvh@taarnbyforsyning.dk med navn og adresse med henblik på at få tilsendt folderen til din hjemmeadresse.
Hvis du ikke har set folderen endnu, kan du læse teksten her. Mangler du magneten, kan du altid få tilsendt en anden en- bare giv os et kald!

Lidt om tanke
Der findes som regel to typer af spildevandstanke - samletank eller bundfældningstank.

Samletank
En samletank er en lukket beholder, nedgravet på ejendommen, hvor alt spildevand løber til. Der sker ingen form for rensning af spildevandet i en samletank. En samletank skal derfor tømmes, lige så snart, den er fyldt, lidt ligesom en spand. Ejendomsejeren er selv ansvarlig for at holde øje med sin tank og bestille tømningen i god tid. Det er nemlig dyrt at bestille en akut tømning. Bestiller du en akut tømning, bliver tanken tømt inden for 3 timer. Du kan se prisen for akut tøming under "takster for tømningsordningen". Du kan eventuel instalere en påfyldningsalarm, som giver dig besked, når det er tid til tømning. Kontakt din VVS og høre nærmere om det.

Sådan kan en samletank se ud  


Bundfældningstank
En bundfældningstank er også en beholder nedgravet på ejendommen, men her sker der en simpel rensningsproces, hvor slammet bundfælder og lægger i bunden af tanken. Bundfældningstanke kaldes også for: septiktanke, hustank, trixtank, trekamertank eller emscherbrønd. Bundfældningstanke er ikke helt så lukkede som samletanke. Fra bundfældningstanke løber vandet (efter at slammet er bundfældet) som regel til en recipient, f.eks. til en å, dræn, sø eller havet. For at bundfældningstanken kan fungere optimal skal den tømmes regelmæssigt. Sker det ikke, kan vandet blandes med slam og forurene omgivelserne. Ejendomsejeren bærer ansvaret for at tanken fungere som det skal og skal defor sørge for at få den registreret i tømningsdatabasen. Ring til os eller send os en e-mail med tankoplysningerne, så vi kan registrere tanken. Hvis du er i tvivl om din tank er oprettet eller ej, kan du prøve at finde den frem via online bestilling af tanke her. findes din tank her, betyder det, at tanken er registreret og vil blive tømt efter det gældende regler.

I modsætning til samletankene, bliver bundfældningstankene tømt efter en planlagt rute - en gang om året ved helårsbeboelser og en gang hvert andet år ved haveforeninger. Når en rute er planlagt, vil det blive lagt her på hjemmesiden. Du har også mulighed for at blive adviseret om den planlagte tømninig af din tank via sms, e-mail eller brev efter eget valg. Har du brug for en ekstra tømning eller rensning af din tank, kan du altid gøre det enten her online eller telefonisk på: 3246 2030. 

En bundfældningstank kan se sådan ud


KONTAKT

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Gemmas Alle 39

2770 Kastrup

Tlf. 32 46 20 30

e-mail: info@taarnbyforsyning.dk

For bestilling af tømning kan du ringe til os på telefon: 32 46 20 30.

 

 

Bestil tømningBestil tømning online eller ring til: 32 46 20 30.

 

Ved en ordinær tømning tømmes tanken indenfor 3 hverdage

Ved en akut tømning tømmes tanken indenfor 3 timer.

 

AKUT TØMNING
Har du brug for en akut tømning skal du bestille den telefonisk på

32 46 20 30 og taste 3 for spildevand og dernæst på 2 for akut tømning.