Du er her:

Solceller


solcellerTÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S stræber efter at drive rensningsanlægget så klima- og energivenligt, som muligt. Der er udført forskellige tiltag for at opnå en CO besparelser på driften af anlægget. Blandt andet arbejder vi for at reducere elforbruget på renseanlægget. Derfor har vi i 2013 etableret solceller på 678 m2 af taget på teknikbygningen. Det blev taget i brug i december 2013 består af 414 solcellepaneler og kan producere 91 MWh om året. Anlægget har til dato produceret 300 MWh strøm siden etableringen, og vi har opnået en CO2 besparelse på 131 tons.

 

Den 24 november 2016 blev et nyt solcelleanlæg sat i drift. Anlægget består af 364 paneler i alt 586,5 m2. Det nye anlæg vil producere 93 MWh strøm om året. Med begge anlæg i drift kan renseanlægget producere 184 MWh strøm om året. Det svarer til elforbruget i ca. 35 - 40 parcelhuse om året.

I kan se den aktuelle produktion her: Solceller på renseanlægget 

 

Energien fra solcellerne svarer til den energi, vi forbruger ved driften af vores luftrenseanlæg. Renseanlægget bruger ca. 2.300 MWh strøm om året, så der er et stykke vej til at blive COneutrale.

 

Endvidere er vi igang med undersøgelser om muligheden for at lave biogas på renseanlægget. Undersøgelser skal belyse, om det kan betale sig, at producere gas, varme og el ud fra det organiske materiale i spildevandet.

 

Herudover har vi reduceret brugen af vandværksvand til driften af renseanlægget helt op til 35.000 m3 ved at udnytte regnvand i vores skylleprocesser og spuleopgaver på renseanlægget. Det svarer til ca. 290 familiers vandforbrug.