Du er her:

Bestyrelse


BestyrelseKommunalbestyrelsen er eneaktionær for selskabet TÅRNBYFORSYNING A/S, der ligeledes er eneaktionær for de øvrige selskaber.

Selskaberne TÅRNBYFORSYNING A/S, TÅRNBYFORSYNING Service A/S og TÅRNBYFORSYNING Varme A/S ledes af en bestyrelse på i alt 7 medlemmer. 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen og to medarbejderrepræsentanter vælges bland personalet.

Til bestyrelsen er valgt

 • Einer Lyduch, Bestyrelsesformand
 • Carsten Fuhr Næstformand
 • Frants Nielsen 
 • Arne Hansen
 • Vibeke Rasmussen
 • Medarbejdervalgt repræsentant Mark Kapala
 • Medarbejdervalgt repræsentant Jørn Leth-Espensen


Selskaberne TÅRNBYFORSYNING Vand A/S og TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S ledes af en bestyrelse på i alt 9 medlemmer. 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen, to vælges blandt kunderne/forbrugerne og to medarbejderrepræsentanter vælges bland personalet.

Til bestyrelsen er valgt

 • Einer Lyduch Bestyrelsesformand
 • Carsten Fuhr Næstformand
 • Frants Nielsen 
 • Arne Hansen
 • Vibeke Rasmussen
 • Forbrugervalgt repræsentant Jørgen Jørgensen
 • Forbrugervalgt repræsentant Hans Ole Tolstrup
 • Medarbejdervalgt repræsentant Mark Kapala
 • Medarbejdervalgt repræsentant Jørn Leth-Espensen


For alle selskaberne gælder

 • at valg sker på ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar i året efter afholdelse af kommunalvalg og gælder indtil en ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar i året efter næste kommunalvalg. På en aktionærs begæring kan valg af bestyrelse dog i løbet af den ordinære valgperiode sættes på dagsordenen for en generalforsamling. og
 • at de til enhver tid værende 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabets datterselskab TÅRNBYFORSYNING Service A/S medlemmer af selskabets bestyrelse. Dette gælder dog kun så længe medarbejderne i selskabet og dets datterselskaber ikke efter lovgivningen er blevet berettiget til at vælge medarbejderrepræsentanter/koncernrepræsentanter i selskabet og/eller noget datterselskab og har benyttet denne ret.


Bestyrelsen modtager honorar for sit virke i selskaberne.

 • Bestyrelsesformanden modtager i 2016; 10.000 kr. pr. selskab pr år.
 • Næstformanden modtager i 2016; 7.000 kr. pr. selskab pr. år
 • Menige medlemmer modtager i 2016; 5.000 kr. pr. selskab pr. år