Du er her:

Økonomi


ØkonomiTÅRNBYFORSYNING A/S
TÅRNBYFORSYNING A/S er holdingselskab for de øvrige selskaber. Der aflægges årsregnskab efter årsregnskabsloven.

 

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2019
Se årsrapport for 2018

Redegørelse for god selskabsledelse i TÅRNBYFORSYNING 2019

 

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2018
Se årsrapport for 2017

Redegørelse for god selskabsledelse 2018

Se beslutningsprotokol fra ekstraordinær generalforsamling 2018

 

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2017
Se årsrapport for 2016

 

Beslutningsprotokol fra ekstraordinær generalforsamling i TÅRNBYFORSYNING A/S 2016

Se Beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2016 - her
Se Holdingselskabets Årsrapport 2015 - her

 

Se Beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2015 - her

Se Holdingselskabets Årsrapport 2014 - her

 

Se Beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2014 - her
Se Holdingselskabets Årsrapport 2013 - her

Se Beslutningsprotokol for ekstraordinær generalforsamling 2014 - her

 

Se Beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2013 - her
Se Holdingselskabets Årsrapport 2012 - her

Se Beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2012 - her
Se Holdingselskabets Årsrapport 2011 - her

Se Holdingselskabets Årsrapport 2010 - her

TÅRNBYFORSYNING Service A/S
TÅRNBYFORSYNING Service A/S er som aktieselskab omfattet af årsregnskabsloven. Selskabet er også omfattet af lovgivningen omkring kommunalt ejede selskaber. Selskaberne må ikke varetage opgaver ud over hvad, der må findes normalt for en kommunen. Som følge heraf må selskabet ikke opkræve takster ud over kostpris. Selskabet varetager kun opgaver for datterselskaber under TÅRNBYFORSYNING A/S, der ejes 100% af Tårnby Kommune.

Selskabet varetager al administration for driftsselskaberne, herunder også personaleadministration. Selskabet opkræver sine omkostninger til kostpris hos driftselskaberne.

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2019
Se årsrapport for 2018

 

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2018
Se årsrapport for 2017

Se beslutningsprotokol fra ekstraordinær generalforsamling 2018

 

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2017
Se årsrapport for 2016

Beslutningsprotokol fra ekstraordinær generalforsamling i TÅRNBYFORSYNING Service A/S 2016

 

Se beslutningsprotokol for Ordinær Generalforsamling 2016 - her

Se selskabets Årsrapport 2015 - her

 

Se beslutningsprotokol for Ordinær Generalforsamling 2015 - her
Se selskabets Årsrapport 2014 - her
 

Se beslutningsprotokol for Ordinær Generalforsamling 2014 - her

Se selskabets Årsrapport 2013 - her

Se beslutningsprotokol for Ekstraordinær Generalforsamling 2014 - her

 

Se beslutningsprotokol for Ordinær Generalforsamling 2013 - her
Se selskabets Årsrapport 2012 - her
Se selskabets budget for 2012 - her


Se beslutningsprotokol for Ordinær Generalforsamling 2012 - her
Se selskabets Årsrapport 2011 - her
Se selskabets Budget 2011 - her.
Se selskabets Anlægsbudget 2011 - her.

Se selskabets Åsrapport 2010 - her