Du er her:

Organisation


OrganisationForsyningsselskabet består af 6 aktieselskaber.

Et holdingselskab TÅRNBYFORSYNING A/S der ejes af Tårnby Kommune. Selskabet ejer de øvrige 5 selskaber. 

Se selskabets vedtægter.

 

  • TÅRNBYFORSYNING Service A/S
  • TÅRNBYFORSYNING Varme A/S
  • TÅRNBYFORSYNING Køl A/S
  • TÅRNBYFORSYNING Vand A/S
  • TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

 

Klik her for at se selskabernes organisationsplan.

Tårnby Kommune har vedtaget en ejerstrategi for perioden 2018-2021 som er en overordnet ramme for selskaberne. Ejerstrategien kan ses her..

Selskaberne arbejder for at skabe gennemsigtighed i ledelsen. I den forbindelse har bestyrelsen udarbejdet vedlagte redegørelse for god selskabsledelse.

Skitsen for redegørelsen er blandt andet udarbejdet af selskabets organisationer DANVA og Dansk Fjernvarme.

VedtægterTÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Sikrer at spildevand i Tårnby kommunes kloakker fjernes og behandles på en miljømæssig forsvarlig måde.

Se selskabets vedtægter


TÅRNBYFORSYNING Vand A/S
Sikrer levering af drikkevand  i Tårnby Kommune.

Se selskabets vedtægter

 

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S
Forsyner større kunder i Tårnby Kommune med fjernvarme.

Se selskabets vedtægte

 

TÅRNBYFORSYNING Køl A/S
Forsyner større kunder i Tårnby Kommune med fjernkøl.

Se selskabets vedtægter


TÅRNBYFORSYNING Service A/S
Varetager driften af de ovenstående selskaber. Selskabernes personale er ansat heri.

Se selskabets vedtægter