Du er her:

Organisation


OrganisationForsyningsselskabet består af 6 aktieselskaber.

Et holdingselskab TÅRNBYFORSYNING A/S der ejes af Tårnby Kommune. Selskabet ejer de øvrige 5 selskaber. 

  • TÅRNBYFORSYNING Service A/S
  • TÅRNBYFORSYNING Varme A/S
  • TÅRNBYFORSYNING Køl A/S
  • TÅRNBYFORSYNING Vand A/S
  • TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

 

Klik for at se selskabernes organisationsplan.

Tårnby Kommune har vedtaget en ejerstrategi for perioden 2018-2021 som er en overordnet ramme for selskaberne. Se Ejerstrategien..

Selskabet har vedtaget en selskabsstrategi for 2018-2021, der tager udgangsunkt i ejerstrategien og FN verdensmål. Se Selskabsstrategien

 

God Selskabsledelse

Selskaberne arbejder for at skabe gennemsigtighed i ledelsen. I den forbindelse udarbejder bestyrelsen en årlig redegørelse for god selskabsledelse med udgangspunkt i anbefalinger fra DANVA og Dansk Fjernvarme.

 

Bestyrelsens habilitetsforhold

 

 

 

VedtægterTÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Sikrer at spildevand i Tårnby kommunes kloakker fjernes og behandles på en miljømæssig forsvarlig måde.

Se selskabets vedtægter


TÅRNBYFORSYNING Vand A/S
Sikrer levering af drikkevand  i Tårnby Kommune.

Se selskabets vedtægter

 

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S
Forsyner større kunder i Tårnby Kommune med fjernvarme.

Se selskabets vedtægte

 

TÅRNBYFORSYNING Køl A/S
Forsyner større kunder i Tårnby Kommune med fjernkøl.

Se selskabets vedtægter


TÅRNBYFORSYNING Service A/S
Varetager driften af de ovenstående selskaber. Selskabernes personale er ansat heri.

Se selskabets vedtægter