Du er her:

Nyheder


NYHEDER29-08-2019

Opdatering på gravearbejde ved Kongelundsvej og Løjtegårdsvej


TÅRNBYFORSYNING spildevand A/S etablerer i perioden august til starten af oktober en ny spildevandsledning langs Kongelundsvej og Løjtegårdsvej. 

 

Projektet har til formål at aflaste det eksisterende spildevandssystem, ved at anlægge en ny og større hovedledning, som skal afhjælpe opstuvninger i kloakken i forbindelse med kraftig regn og skybrud. Når projektet er færdigt er kapaciteten øget med ca. 140%.

 

Entreprenøren er forud for sin tidsplan, og anlægsperioden er forkortet med ca. 2 måneder, så anlægsarbejdet forventes færdigt i starten af oktober 2019.

 

Fra mandag den 2. september og ca. 4 uger frem udføres anlægsarbejdet i Kongelundsvej mellem Løjtegårdsvej og Studsbøl Alle, og vejen vil blive ensrettet med kørselsretning mod syd.

Trafik kommende syd fra omdirigeres via både Oliefabriksvej og Pilegård Alle.

 

Den sidste tværgravning på Løjtegårdsvej hen til vores pumpestation udføres i samme periode, og vejen vil fortsat være ensrettet i ca. 14 dage frem til fredag den 13. september.

Kørselsretningen er forsat mod vest, og i den periode omdirigeres trafikken via Kongelundsvej og Pilegård Alle og Oliefabriksvej.