Du er her:

Nyheder


NYHEDER07-05-2019

Chlorothalonil amidsulfonsyre


Miljøstyrelsen har anbefalt, at alle vandforsyninger analyserer drikkevandet for et nyt pesticid/restprodukt - Chlorothalonil amidsulfonsyre.
TÅRNBYFORSYNING har derfor udtaget vandprøver fra vandværket og forventer at få anlyseresutaterne indenfor 2-3 uger.

TÅRNBYFORSYNING modtager ca 2/3 af drikkevandet fra HOFOR, som allerede har analyseret vandet fra alle HOFORs 14 vandværker.
Der er ikke fundet Chlorothalonil amidsulfonsyre i drikkevandet fra HOFOR.